Luontoon.fi etusivulle
Metsähallitus

Metsästys 

Valmiina pudotukseen. Kuva: Heikki Hallila Metsästys on osa perinteistä tapaa elää ja tulla toimeen pohjoisessa luonnossamme. Edelleen se on monelle tärkeä tapa viettää vapaa-aikaa.

Metsästysluvat

Suomessa metsästäjän tarvitsee maksaa vuosittainen riistanhoitomaksu eli metsästyskortti. Lisäksi hänellä pitää olla metsästyslupa alueelle, jossa aikoo metsästystä harjoittaa. Joidenkin riistaeläinten metsästykseen tarvitaan myös riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa ja/tai ampumakokeen pitää olla suoritettuna. Riistaeläimiä saa metsästää vain niiden metsästyskauden aikana. Lisätietoja saa Suomen riistakeskuksesta (www.riista.fi).

Metsästysoikeus

Metsästysluvan myöntää maanomistaja. Lupia voidaan myöntää lyhyiksi ajanjaksoiksi tai ne voivat olla pysyviä. Pohjoissuomalaisilla on metsästyslaissa vahvistettu oikeus metsästää ilmaiseksi valtion mailla omassa asuinkunnassaan. Yleensä luonnonsuojelualueilla metsästys on kielletty, mutta Pohjois-Suomessa monilla suojelualueilla se on sallittu.

Yleisillä vesialueilla saavat merialueilla metsästää Suomen kansalaiset ja järvillä kuntalaiset, ellei metsästysoikeutta ole esim. suojelullisista syistä rajoitettu.

Metsähallituksen metsästyslupia myy eräpalvelut

Metsähallitus myy metsästyslupia hallitsemilleen alueille. Lupia voi ostaa eräpalveluiden nettikaupasta (www.eraluvat.fi) tai soittamalla myyntinumeroon 020 69 2424. Lisätietoa mm. lupatyypeistä, hinnoista ja metsästysalueista on vuosittain julkaistavassa Metsähallituksen Kieppi-lehdessä (www.e-julkaisu.fi) ja eräpalveluiden sivuilla (www.eraluvat.fi).

Ylä-Lapin alueelle voi lupia kysyä myös Metsähallituksen Ivalon palvelupisteessä, Ylä-Lapin luontokeskuksessa Siidassa ja Tunturi-Lapin luontokeskuksessa.
 

Lisätietoja

Lisätietoa metsästyksestä:

Viimeisin päivitys 28.3.2014
Metsähallitus, PL 94 (Vernissakatu 4), 01301 Vantaa, Vaihde 0205 64 100